שירותי שמירה

אנו מפקחים באופן שוטף על כל הקשור במתן שירותי שמירה סדירים כולל כתיבת נהלים והוראות שעה, בתיאום ובדיווח מלא איתכם.  

דילוג לתוכן